Elektrikář, elektroinstalace, elektro instalace – Praha
Header

Elektro revize, elektrorevize, Praha

Firma elektrikáři elektroinstalace Roman Kokeš pro vás zajistí elektrorevize podle vašich potřeb. Naši revizní technici jsou proškolení a samozřejmě splňují všechny potřebné zákonné požadavky. V případě zjištění vadného stavu vám navrhneme opatření, jaká povedou k nápravě chyb na stavu vašeho elektrického zařízení.

Elektro revize Praha

  • bytů, činžovních domů, panelových domů, bytových domů, rodinných domů
  • revize elektrospotřebičů
  • kancelářských budov a objektů státní správy
  • provozoven a průmyslových provozů
  • hotely, ubytovací zařízení a jiné provozovny, např. restaurace
  • budovy škol

Kdy provádět elektro revize?

Kdy provádět elektro revize se řídí příslušnými předpisy. Pokud si nejste jistí, stačí nás kontaktovat a my vás budeme informovat ohledně podrobností. Obecně je u revizí elektro důležité, kde je umístěné elektrické zařízení. Pokud je zařízení umístěné v místě se zvýšeným rizikem ohrožení osob a majetku nebo pokud jde o nestandardní druh prostoru, řídí se elektro revize specielními předpisy.

Elektro revize je také důležitým podkladem pro kolaudaci nově postavených bytů a provozoven. Dále je potřeba elektro revize po rekonstrukci.

Podle platné elektrotechnické legislativy ČSN 331500 čl. 6.1 rozdělujeme elektro revize na výchozí a periodické. V praxi nám ovšem vznikají také situace mimořádné a na ty se vžil mezi revizními techniky termín revize elektroinstalace mimořádná. To jsou takové revize elektroinstalace, které se provádějí mimo pravidelné termíny. Potřeba takových mimořádných revizí elektroinstalace vzniká například na základě požadavku dodavatele elektrické energie nebo z důvodu přírodní katastrofy.

Provádění elektro revizí

Zajišťujeme řádně provedené elektro revize pro domácnosti a firmy. Samozřejmě naši lidé disponují veškerými potřebnými oprávněními. Také máme více než dvacetiletou praxi v oboru elektro. Elektro revize zajišťujeme spolehlivě, kvalitně a v krátkých termínech.

Volejte 606 166 136

Při provádění elektro revizí se zaměřujeme především na bezpečnost a revizi provádíme tak, že elektrické zařízení je skutečně zkontrolováno.

V případě potřeby se vám při revizi elektrického zařízení samozřejmě prokážeme platnými dokumenty. Dokumenty nás opravňují k provádění revizí elektrických zařízení.

Vlastníci nemovitostí mají povinnost provádět revize elektroinstalací

Revize elektrických rozvodů a instalací a také hromosvodů patří k povinnostem vlastníka nemovitosti. Tuto povinnost provádět revize máme v České republice zakotvenou v právních i prováděcích předpisech dlouho a pojišťovny jsou v případě porušení nekompromisní – zpravidla pojistnou událost krátí nebo neuznají zcela.

Bohužel se stává častěji, než bychom si přáli, že se stane porucha elektrické instalace. K haváriím zpravidla dochází v noci a proto se jedná o jedny z nejdražších havárií. Provádět revize elektroinstalace je proto více než vhodné, abyste těmto haváriím předcházeli!

Revize se provádí v různých lhůtách, například půl roku platí pro staveniště, dva roky pro školy, hotely a podobně a pět let platí pro většinu objektů. Revizi elektrických zařízení musí provádět revizní technik elektro, který má příslušné oprávnění revizi provádět. Jako doklad vystavuje technik zprávu s naměřenými hodnotami a seznam závad. Revizi hromosvodů můžete provádět ve stejný čas jako revizi elektroinstalací, protože pro ní zpravidla platí stejné lhůty.

Působíme v převážně v oblastech elektrorevize – elektro revize Praha 4, Praha 1Praha 2, Praha 3, Praha 5, Praha 6, Praha 7, Praha 8, Praha 9, Praha 10.

 

Volejte 606 166 136